Komunikaty:

Zawiadomienie oraz Sprawozdania:

    1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni – 17-06-2021
    2. Sprawozdanie finansowe za 2020
    3. Sprawozdanie Zarządu za 2020
    4. Sprawozdanie RN za 2020
    5. Pismo Zarządu wyjaśniające możliwość stacjonarnego Walnego Zgromadzenia

 

Projekty uchwał:

    1. WZ/01/2021 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni
    2. WZ/02/2021 – w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2020 rok
    3. WZ/03/2021 – w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
     jaką Spółdzielnia może zaciągnąć
    4. WZ/04/2021 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni
    5. WZ/05/2021 – w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu
    6. WZ/06/2021 – w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
    7. WZ/07/2021 – w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
    8. WZ/08/2021 – w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
    9. WZ/09/2021 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
    10. Pismo przewodnie do uchwały WZ/10/2021 i WZ/11/2021
    11. WZ/10/2021 – w sprawie zgody na zbycie nieruchomości lokalowych
    12. WZ/11/2021 – w sprawie zaciągnięcia kredytu remontowego

Druk pełnomocnictwa

Wszystkie dokumenty w pliku zip


Materiały uzupełniające:

Remont konstrukcji węzła i pomieszczenia technicznego – Rakowiecka 59/59A

Izolacje przeciwwodne węzła i pomieszczenia technicznego – Rakowiecka 59/59A

Izolacje przeciwdodne węzła – Fałata 2

Pełna dokumentacja dostępna w biurze Spółdzielni. Zapraszamy zainteresowanych.