Obowiązek noszenia maseczek, w tym w częściach wspólnych nieruchomości – od 10.10.2020

Obowiązek noszenia maseczek, w tym w częściach wspólnych nieruchomości – od 10.10.2020

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że od dnia 10.10.2020 (sobota) cały obszar Polski staje się tzw. „strefą żółtą” w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu epidemii. W związku z tym należy bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które nakładają na każdego obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej.

Wyjaśniamy przy tym, że zgodnie z paragrafem 24 ust. 1 pkt 2) lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązek noszenia maseczek dotyczy także części wspólnych nieruchomości, tj. klatek schodowych, wind, ciągów komunikacyjnych itd.

Comments are closed.
-/SMSD 2019-2022/-

Nie możesz kopiować zawartości naszych stron!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial