Nowy system naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych – 01.12.2020

Nowy system naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych – 01.12.2020

Szanowni Państwo,

informujemy, stosownie do treści podjętych uchwał Rady m.st. Warszawy, że począwszy od dnia 1 grudnia 2020 r., planowane jest wprowadzenie nowego systemu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W nowym systemie opłaty będą naliczane w następujący sposób:

średnia miesięczna ilość m3 wody zużywanej przez dany lokal x stawka 12,73 zł.

Odrębną kwestią będzie konieczność rozliczania co pół roku tej części opłaty za wywóz odpadów, która nie znajdzie pokrycia w naliczeniach dla lokali, a wynikającej z różnicy między sumą wskazań wodomierzy lokalowych a wskazaniem wodomierza głównego (po odjęciu wody bezzwrotnie zużytej – tzw. wodomierze ogrodowe i wodomierze na dopustach do centralnego ogrzewania).

Poniżej prezentujemy Państwu dwa przykłady wyliczenia opłaty za wywóz odpadów komunalnych:

Lokal A zużywa miesięcznie średnio 5 m3 zimnej wody i 2 m3 ciepłej wody z węzła cieplnego (woda zimna podgrzana do ciepłej w węźle), łącznie 7 m3 wody. Lokal A płacić więc będzie miesięcznie za wywóz odpadów: 7 m3 x 12,73 zł = 89,11 zł

Lokal B zużywa miesięcznie średnio 5 m3 zimnej wody i wodę ciepłą uzyskuje z podgrzewu części tej wody zimnej we własnym podgrzewaczu (piecyk gazowy, przepływowy elektryczny podgrzewacz, terma). Lokal B płacić będzie miesięcznie za wywóz odpadów:

5 m3 x 12,73 zł = 63,65 zł.

Począwszy od 1 grudnia br. Spółdzielnia przeliczy Państwa miesięczne zaliczki na wodę przez stawkę 12,73 zł. Po rozliczeniu wody za drugie półrocze 2020 r. Spółdzielnia dokona dostosowania wysokości zaliczek na wodę do faktycznego zużycia z okresu ostatnich 6 miesięcy i to zużycie stanowić będzie podstawę naliczania opłat za wywóz odpadów aż do kolejnego rozliczenia mediów.

Powyższa zmiana, w rozumieniu art. 4 ust. 7¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, jest niezależna od Spółdzielni. W najbliższym czasie, gdy bezsprzecznie pewna będzie data 01.12.2020 jako data wprowadzenia nowego systemu, prześlemy Państwu powiadomienia o wysokości opłat uwzględniające naliczenia za wywóz odpadów dokonane zgodnie z powyższym systemem.

Podstawowe informacje o nowym systemie naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych odnajdą Państwo także na stronach m.st. Warszawy:

https://warszawa19115.pl/-/nowe-stawki-za-odpady?utm_source=search&utm_medium=cpc&utm_campaign=stawki_odpady

Comments are closed.
-/SMSD 2019-2022/-

Nie możesz kopiować zawartości naszych stron!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial