Centralne ogrzewanie

Centralne ogrzewanie

Szanowni Państwo,
w związku z powtarzającymi się co roku pytaniami odnośnie działania centralnego ogrzewania wyjaśniamy jak niżej:
a. temperatura zasilania dostarczana z sieci VEOLIA uzależniona jest od temperatury zewnętrznej co obrazuje załączona tabela,
b. instalacja centralnego ogrzewania (c.o.) w Spółdzielni jest instalacją o dużej pojemności z grzejnikami żeliwnymi, przekrojem poziomów niejednokrotnie dostosowanym do instalacji wykorzystującej kotłownie opalaną paliwem stałym (węgiel), z długimi odcinkami poziomów,
c. temperatura dostarczanego przez VEOLIA ciepła w okresie przejściowym (wrzesień/październik) może nie zawsze pozwolić na osiągnięcie oczekiwanego komfortu cieplnego jaki jest możliwy do osiągnięcia np. w budynku z instalacją wysokoparametrową z krótszymi odcinkami instalacji. Dla przykładu 1 węzeł przy Fałata 2 obsługuje 16 klatek schodowych. W nowych budynkach, z instalacjami wysokoparametrowymi z armaturą w postaci stalowych/aluminiowych grzejników projektuje się co najmniej 2 węzły cieplnej przy tak rozbudowanej instalacji.
Powyższe ma ogromny wpływ na efektywność instalacji, szczególnie w okresach przejściowych, a także na osiągany komfort cieplny.
Dlatego władze Spółdzielni w pismach do Państwa wielokrotnie podnosiły temat sukcesywnej wymiany instalacji centralnego ogrzewania, co zmniejszyłoby jej pojemność, straty na przesyle i zwiększyłoby efektywność regulacji. W pierwszej kolejności kolejności przeprowadzono jednak wymianę węzła cieplnego Fałata 2, co było niezbędne, aby w ogóle ciepło mogło być przekazywane do lokali. Prace te stanowiły jedynie etap w szeroko rozumianej modernizacji instalacji c.o. Dostrzegając tendencje rynkowe, zmiany w przepisach prawa w zw. z polityką klimatyczną UE i presję na zwiększanie efektywności energetycznej budynków i ich instalacji trzeba mieć świadomość, że ceny nośnika ciepła będą z roku na rok rosły, a odbiorcy zmuszeni będą wdrażać rozwiązania zmniejszające konsumpcję energii cieplnej choćby poprzez montaż podzielników ciepła.
Tabela-regulacyjna-typ-I-1

Comments are closed.
-/SMSD 2019-2022/-

Nie możesz kopiować zawartości naszych stron!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial