KOMUNIKAT – OS2 – Prace budowlane od 21.04.2022

KOMUNIKAT – OS2 – Prace budowlane od 21.04.2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że 21 kwietnia 2022 roku, na osiedlu Łowicka – Fałata, w rejonie placu asfaltowego, rozpoczną się roboty budowlane polegające na wykonaniu izolacji węzła cieplnego.

Wykonawcą robót będzie firma „BM” Mariusz Bizowski z siedzibą w Warszawie przy ul. Zaręby 7.

Szeroki zakres robót, obejmujący m.in. roboty ziemne i wywóz powstałego urobku, spowoduje powstanie na terenie osiedla ograniczeń komunikacyjnych.

Prosimy mieszkańców aby do końca dnia, 20 kwietnia 2022 roku, usunęli swoje  rowery, przypięte do barierek świetlików oraz usunęli rowery zaparkowane w stojakach w rejonie klatek nr IX i X. Stojaki na rowery zostaną przesunięte w inne, nie objęte robotami miejsce.

Termin zakończenia robót budowlanych związanych z izolacją węzła cieplnego przewidziany jest na koniec lipca 2022r.

Dokładne informacje, dotyczące prowadzonych prac udzielane będą w biurze Spółdzielni, tel. 228-490-203.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia.

Z poważaniem
Krzysztof Kraszewski
Administrator – licencja zarządcy nieruchomości nr 24478
Comments are closed.
-/SMSD 2019-2022/-

Nie możesz kopiować zawartości naszych stron!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial