Komunikat Urzędu M.St. Warszawy – Segregacja odpadów.

Komunikat Urzędu M.St. Warszawy – Segregacja odpadów.

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do informacji przekazanej w dniu 30 września 2021 r. /-/ w sprawie nieprzestrzegania zasad segregacji odpadów skutkującym naliczeniem opłaty w podwójnej wysokości, uprzejmie informujemy, iż zgodnie z najnowszymi wytycznymi Biura Gospodarki Odpadami (pismo z 6 października 2022 r. znak sprawy: GO-KM.3137.297.2021.ANK) związanymi z wyrokiem z dnia 19 maja 2022 r. (sygn..III FSK 4930/21) gdzie Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) stwierdził, że nawet jeden przypadek nieprawidłowej segregacji odpadów powinien skutkować wszczęciem postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Orzeczenie NSA powoduje, że każdy zgłoszony przypadek nieprawidłowej segregacji odpadów powinien prowadzić do wszczęcia przez organ podatkowy postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawodawca wskazuje, że podstawą do  wszczęcia postępowania jest  powiadomienie o nieprawidłowej  segregacji odpadów komunalnych.

Postępowania powinny być zatem wszczynane  zawsze w ślad za zgłoszeniem nieprawidłowości w segregacji dokonanym przez operatora, który zgodnie z umową zawartą z m.st. Warszawa realizuje odbiory odpadów komunalnych z danej nieruchomości.

W związku z powyższym ponownie uczulamy Państwa na odpowiednie i odpowiedzialne prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości oraz zwrócenie uwagi na pojawiające się na pojemnikach naklejki informujące o nieprawidłowej segregacji.

Zgłoszenia będą podstawą do podjęcia niezbędnych kroków skutkujących naliczaniem podwyższonej opłaty. Przypominamy jednocześnie, iż wynosi ona dwukrotność aktualnych stawek.

Ogólne zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych dostępne są na stronie: https://warszawa19115.pl/-/zasady-segregacji

W przypadku trudności z zakwalifikowaniem konkretnego odpadu do odpowiedniej frakcji proponujemy korzystanie z wyszukiwarki odpadów znajdującej się na stronie: https://segregujna5.um.warszawa.pl/

W załączeniu przesyłamy do ewentualnego wykorzystania materiały informacyjne oraz edukacyjne, które również dostępne są na stronie: https://warszawa19115.pl/-/zasady-segregacji

Bardzo prosimy o przekazanie powyższych informacji mieszkańcom.

Z wyrazami szacunku

Sylwia Krzewicka
Główny specjalista
URZĄD M.ST. WARSZAWY

Plakat – Właściwa segregacja odpadów.

Plakat – Zasady odbioru gabarytów

Comments are closed.
-/SMSD 2019-2022/-

Nie możesz kopiować zawartości naszych stron!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial