KOMUNIKAT – Obowiązek składania oświadczenia przez odbiorcę.

KOMUNIKAT – Obowiązek składania oświadczenia przez odbiorcę.

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy informację Zarządu Spółdzielni w kwestii obowiązku składania oświadczenia przez odbiorcę uprawnionego:

„Przepisami ustawy z dnia 27.10.2022 roku o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2243 ze zm.), doszło do uregulowania ceny maksymalnej sprzedaży energii elektrycznej stosowanej w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi.
Przepisy ww. ustawy zawierają nowe rozwiązania dla gospodarstw domowych, lecz także stosuje się je do innych odbiorców uprawnionych, w tym zaś m.in. odbiorców uprawnionych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 07.10.2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 roku, poz. 2127), w przypadku gdy odbiorca taki zużywa energię elektryczną powyżej maksymalnych limitów zużycia energii elektrycznej określonych w komentowanej ustawie.
Ustawa z dnia 07.10.2022 zawiera definicję odbiorcy uprawnionego, którym jest odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:
  1. gospodarstw domowych;
  2. pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza;
  3. ……..;
  4. ……..;
  5. ……..;
  6. oświetlenia w budynkach mieszkalnych;
  7. zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych;
  8. węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych;
  9. garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza.
W świetle powyższych regulacji spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jako odbiorcy uprawnieni, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a komentowanej ustawy, nie składają oświadczenia, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10.11.2022 roku w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (Dz. U. z 2022r., poz. 2299).
/DP/
Comments are closed.
-/SMSD 2019-2022/-

Nie możesz kopiować zawartości naszych stron!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial