Konkurs ofert na wynajęcie lokalu..

Konkurs ofert na wynajęcie lokalu..

KONKURS OFERT

na wynajęcie lokalu mieszkalnego z pomieszczeniem pomocniczym, o powierzchni użytkowej 59,79 m2, znajdującego się w zasobach Spółdzielni przy ul. Juliana Fałata 2 m. 8 usytuowanego na wysokim parterze z eskpozycją okien na zielone podwórze, w budynku 4 kondygnacyjnym. Lokal został wyremontowany w 2018 r. i jest w pełni wyposażony.

Oferty z podaniem proponowanej wysokości miesięcznego czynszu najmu, długości okresu najmu, wysokości kaucji i danych osobowych oferenta prosimy składać w zamkniętych kopertach w biurze Spółdzielni przy ul. Fałata 2 m 32, w terminie do dnia 24.02.2023 r. do godz. 14:00. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 24.02.2023 r., o godz. 14:30 , w siedzibie Spółdzielni przy ul. Fałata 2 m 32.

Najemca, poza czynszem najmu, zobowiązany będzie do wnoszenia na rzecz Spółdzielni tzw. opłat niezależnych, w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 611 – tekst jednolity).

Spółdzielnia dokona wyboru najkorzystniejszej cenowo oferty. W przypadku ofert o tej samej wysokości, pierwszeństwo mają członkowie Spółdzielni lub ich osoby bliskie.

Oferty z miesięczną stawką czynszu poniżej 3.288,45 zł plus opłaty nie będą rozpatrywane.

Mieszkanie można oglądać po wcześniejszym umówieniu się, tel. 22 849 02 03, e-mail: adłninistracja@szaredomy.pl

W przypadku wyłonienia Najemcy w drodze konkursu jest on zobowiązany do wpłacenia, w dniu podpisania umowy najmu, kaucji zabezpieczającej w wysokości min. półtorakrotności czynszu łącznie z opłatami niezależnymi.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienie konkursu bez podania przyczyny.

Informacje o mieszkaniu i warunkach konkursu można uzyskać telefonicznie 22 849 02 03, email: administracia@szaredomy.pl lub w biurze Spółdzielni przy ul. Fałata 2 m 32.

/Zarząd/

Comments are closed.
-/SMSD 2019-2022/-

Nie możesz kopiować zawartości naszych stron!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial