Renowacje rynien, pasów nadrynnowych/podrynnowych – Fałata 2/4

Stan przed renowacji:   Stan po renowacji: