Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szare Domy” ogłasza niniejszym konkurs ofert na wykonanie okresowej (rocznej) kontroli obiektów
(pot.: przegląd budowlany bez przeglądu wentylacji i gazowego, które wykonywane są odrębnie) dla poniższych 16 obiektów:

 BUDYNEK  pow. użytkowa w m2
 Akacjowa 2                174,78
 Akacjowa 4                128,12
 Akacjowa 6                135,23
 Akacjowa 8                131,47
 Fałatata 9                131,05
 Fałata 11                127,30
 Fałata 13                131,74
Akacjowa 10            1 336,03
Rakowiecka 59                917,09
Rakowiecka 59A                901,80
Fałata 15            1 332,89
Fałata 2 i 4            5 631,39
Łowicka 51 i 53            6 563,13
Narbutta 82                204,04

 

Oferty należy przesyłać na adres: daniel.piatkowski@szaredomy.pl w terminie do 27 maja 2020r.