Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szare Domy”

ogłasza niniejszym otwarty konkurs ofert na wymianę 2 rozdzielaczy centralnego ogrzewania w węźle cieplnym w budynku przy ul. J. Fałata 2 w Warszawie, a w szczególności wymianę:

Lp. Element Ilość
1. kołnierz szyjkowy 16 szt.
2. rura czarna 108×4,0 3 mb
3. rura czarna 159×4,0 3 mb
4. rura czarna 219×4,5 12 mb
5. uszczelka do kołnierza DN100 32 szt.
6. zawór kulowy kołnierzowy DN 100

lub

przepustnica URANIE SYLAX2 DN 100 i 80

 

16 szt.

 

po 8 szt.

 

 

Robociznę:

1. spuszczenie i nawodnienie instalacji c.o.,

2. demontaż i wywiezienie starych rozdzielaczy,

3. montaż nowych rozdzielaczy, zaworów, spawanie, malowanie.

Przed złożeniem oferty prosimy o wizję lokalną, tel. 609 197 984 (Paweł).