Rakowiecka 59a –  remont pomieszczeń węzła i wykonanie izolacji przeciwwodnej stropu pomieszczeń węzła w zakresie opisanym w zamieszczonej dokumentacji.
Kosztorys ofertowy – Rakowiecka 59a
Projekt Remontu – Rakowiecka 59a


Fałata 2 – wykonanie izolacji przeciwwodnej stropu pomieszczeń węzła w zakresie opisanym w zamieszczonej dokumentacji.
Kosztorys ofertowy – Fałata 2
Projekt remontu – Fałata 2


W przypadku  pytań prosimy o kontakt z p. Pawłem, tel. 609 197 984.
Oferty należy składać na adres e-mail: oferty@szaredomy.pl w terminie do 27 września 2020 r.