Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi:

1) 5-letnie pomiary elektryczne w 227 lokalach i w częściach wspólnych 16 budynków (Akacjowa 2-10, Fałata 9-15, Rakowiecka 59, 59A, Fałata 2 i 4, Łowicka 51 i 53, Narbutta 82)

Zakres oferty należy przygotować stosownie do wymagań:

• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 62 (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 sierpnia 1999 w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

Oferty należy nadsyłać do 19 lipca 2021 r. na adres: spoldzielnia@szaredomy.pl