Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu w dn. 28/09/2022