Obwieszczenie o pierwszej licytacji lokalu mieszkalnego nr 54 przy ul. Fałata 2 (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) położonego w Warszawie. Sygn. akt Km 1595/19

Obwieszczenie_o_licytacji-Fałata2L54