SpecyfikacjaWartośćJ.m.Data wprowadzenia / zmiany
Centralne ogrzewanie3,00zł/m²od 01-06-2020
Zimna woda9,85zł/m³ 02-06-2018
Woda techniczna8,00per lokal
Eksploatacja2,20zł/m²od 01-06-2020
Eksploatacja (nie-członek SM)3,50zł/m²od 01-06-2020
Podgrzanie wody - zaliczka(*)15,00zł/m²
Fundusz remontowy3,90zł/m²2,65 do 31-10-2021, od 01-11-2021 zmiana
Ciepła woda - ryczałt (bez licznika)6,00m³/osobę/m-c
Zimna woda - ryczałt (bez licznika)10,00m³/osobę/m-c
Wywóz śmieci - opłata dla osoby fizycznejZaliczka wyliczana indywidualnie co 6mc. lokalZmiana od 01-04-2021
Wywóz śmieci - opłata dla lokali użytkowych/ zabudowa mieszana1,35zł/m² powierzchni użytkowej01-03-2020 (w trakcie weryfikacji)
Numer rachunku bankowego przydzielony indywidualnie.

Link do strony rozliczeń indywidualnych…


(*) Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi kwoty rozliczenia, wyjaśniamy co następuje:
– wartość zaliczki nie jest wartością rozliczeniową a jedynie „zaliczką” na poczet rozliczenia;
– wartość na dokumencie rozliczeniowym wynika z faktycznie poniesionych kosztów i może przewyższać wartość pobranych zaliczek.

Ponadto informujemy, że Spółdzielnia działając w oparciu o przepisy prawa zobowiązana jest rozliczać koszty, w tym koszty podgrzewu wody, wg faktycznie poniesionych i udokumentowanych fakturami kosztów oraz wg miejsc ich powstawania. Wyjaśniamy, że Spółdzielnia zakupuje na potrzeby podgrzewu wody ciepło opomiarowane odrębnym licznikiem. Dostawca tego ciepła – VEOLIA rozlicza te koszty w miesięcznych fakturach. Suma kosztów z półrocznego okresu rozliczeniowego i suma zużycia ciepłej wody w lokalach decydują o wysokości stawki za podgrzew wody.

Koszty te od wielu lat są bardzo wysokie w Spółdzielni. Jednakże dopiero od roku Spółdzielnia rozlicza podgrzew wody w oparciu o faktycznie poniesione koszty zakupu ciepła do jej podgrzania. Jednocześnie władze Spółdzielni zdecydowały o podjęciu szeregu działań zmierzających do obniżenia kosztów podgrzewu wody takich jak wykonanie izolacji na wszystkich poziomych odcinkach ciepłej wody, aby ograniczyć bardzo duże straty w przesyle, które występują w okresie jesienno-zimowych.