SpecyfikacjaWartośćJ.m.Data wprowadzenia / zmiany
Centralne ogrzewanie
– zaliczka OS1
6,00zł/m²od 01-04-2023
Centralne ogrzewanie
– zaliczka OS2
5,70
zł/m²od 01-04-2023
Zimna woda i ścieki
– zaliczka
10,88zł/m³od 27-01-2023 do 01-01-2024 (*)
Woda techniczna8,00per lokal
Podgrzanie wody - zaliczka(*)32,00zł/m²od 01-03-2023
Eksploatacja2,20zł/m²od 01-06-2020
Eksploatacja (nie-członek SM)3,50zł/m²od 01-06-2020
Fundusz remontowy3,90zł/m²od 01-11-2021
Ciepła woda - ryczałt (bez licznika)6,00m³/osobę/m-c
Zimna woda - ryczałt (bez licznika)10,00m³/osobę/m-c
Domofon – opłata zryczałtowana1,50per lokal
Podatek od nieruchomości - lokal mieszkalny.0,12
zł/m²
Wywóz śmieci - opłata dla osoby fizycznej85,00lokalod 01-04-2021
Wywóz śmieci - opłata dla lokali użytkowych/ zabudowa mieszana1,35zł/m² powierzchni użytkowej01-03-2020 (w trakcie weryfikacji)
Numer rachunku bankowego przydzielony indywidualnie.

Link do strony rozliczeń indywidualnych…


(*) Woda i ścieki
Zgodnie z komunikatem MPWiK z 20-01-2023 [Link do strony MPWiK] 

Jakie opłaty w nadchodzącym czasie:

  • W pierwszym roku jej obowiązywania 4,29 zł/m3 wody oraz 6,59 zł/m3 ścieków, łącznie 10,88 zł.
  • W drugim roku 4,54 zł/m3 wody oraz 6,92 zł/m3 ścieków, łącznie 11,46 zł.
  • W trzecim roku 4,72 zł/m3 wody oraz 7,26 zł/m3 ścieków, łącznie 11,98 zł.

(*) Zaliczka
Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi kwoty rozliczenia, wyjaśniamy co następuje:
– wartość zaliczki nie jest wartością rozliczeniową a jedynie „zaliczką” na poczet rozliczenia;
– wartość na dokumencie rozliczeniowym wynika z faktycznie poniesionych kosztów i może przewyższać wartość pobranych zaliczek.

Ponadto informujemy, że Spółdzielnia działając w oparciu o przepisy prawa zobowiązana jest rozliczać koszty, w tym koszty podgrzewu wody, wg faktycznie poniesionych i udokumentowanych fakturami kosztów oraz wg miejsc ich powstawania. Wyjaśniamy, że Spółdzielnia zakupuje na potrzeby podgrzewu wody ciepło opomiarowane odrębnym licznikiem. Dostawca tego ciepła – VEOLIA rozlicza te koszty w miesięcznych fakturach. Suma kosztów z półrocznego okresu rozliczeniowego i suma zużycia ciepłej wody w lokalach decydują o wysokości stawki za podgrzew wody.

Koszty te od wielu lat są bardzo wysokie w Spółdzielni. Jednakże dopiero od roku Spółdzielnia rozlicza podgrzew wody w oparciu o faktycznie poniesione koszty zakupu ciepła do jej podgrzania. Jednocześnie władze Spółdzielni zdecydowały o podjęciu szeregu działań zmierzających do obniżenia kosztów podgrzewu wody takich jak wykonanie izolacji na wszystkich poziomych odcinkach ciepłej wody, aby ograniczyć bardzo duże straty w przesyle, które występują w okresie jesienno-zimowych.