Uchwała WZ 3/2020 ws. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań – objaśnienia

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy szczegółowe objaśnienia odnoszące się do projektu uchwały Walnego Zgromadzenia nr 3/2020 ws. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągać. Już sama treść uchwały zawiera wskazanie zobowiązań, które składają się na najwyższą sumę zobowiązań. Są nimi dokonywane przez Spółdzielnię w roku budżetowym zakupy mediów dla Państwa potrzeb: ciepła (707 200,24 zł),

Czytaj

Nowy system naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych – 01.12.2020

Szanowni Państwo, informujemy, stosownie do treści podjętych uchwał Rady m.st. Warszawy, że począwszy od dnia 1 grudnia 2020 r., planowane jest wprowadzenie nowego systemu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W nowym systemie opłaty będą naliczane w następujący sposób: średnia miesięczna ilość m3 wody zużywanej przez dany lokal x stawka 12,73 zł. Odrębną kwestią będzie

Czytaj

Obowiązek noszenia maseczek, w tym w częściach wspólnych nieruchomości – od 10.10.2020

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominamy, że od dnia 10.10.2020 (sobota) cały obszar Polski staje się tzw. „strefą żółtą” w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu epidemii. W związku z tym należy bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego, które nakładają na każdego obowiązek noszenia maseczek w przestrzeni publicznej. Wyjaśniamy przy tym, że zgodnie z paragrafem 24 ust. 1 pkt

Czytaj

Nie możesz kopiować zawartości naszych stron!
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial