Obecny skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący RN Marcin Kuhnke
Wiceprzewodniczący Andrzej Markiewicz
Sekretarz Agnieszka Żałopa
  Adam Bajerski
  Artur Załuska
  Małgorzata Strawińska-Reymer
Jerzy Kępka
oddelegowany do Zarządu Ryszard Wabik

Kontakt: rada@szaredomy.pl