Obecny skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Andrzej Markiewicz
Wiceprzewodnicząca Agnieszka Żałopa
Sekretarz Jerzy Toborowicz
  Aleksandra Hamkało
  Jan Kastory
  Monika Kuhnke
Julia Skórzyńska-Ślusarek

 

 

Kontakt: rada@szaredomy.pl