Obecny skład Rady Nadzorczej:

Aleksandra Hamkało
Dorota Kostewicz
Andrzej Markiewicz
  Aleksandra Mechowicka-Stefańczuk
  Teresa Wojtyniak 
  Agnieszka Żałopa

 

Pan Ryszard Wabik złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej.

Pierwsze Posiedzenie Rady zostało zwołane na dzień 18/07/2022 w biurze Spółdzielni, na godzinę 16:00.

Kontakt: rada@szaredomy.pl