1. Regulamin zlecania usług i dostaw oraz zamawiania robót budowlanych na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Szare Domy” – Uchwała 1/03/2021:
    Regulamin_zlecania_uslug_prac_zamawiania_robot