Szanowni Państwo,

informujemy, że w trakcie realizacji są lub zostały już zrealizowane prace polegające na naprawie nadproży okiennych, gzymsów i pęknięć elewacji budynków Akacjowa 10, Fałata 15 i Rakowiecka 59A. Prace te były niezbędne do wykonania z uwagi szczególnie na stan nadproży okiennych i gzymsów, których odspojone fragmenty mogły wyrządzić szkodę w osobach i mieniu.

Efekt wykonanych dotychczas prac obrazują poglądowe zdjęcia jak niżej.

Nadproże_01

Nadproze_02