Rakowiecka 59 – kanalizacja deszczowa

Szanowni Państwo, w załączeniu zdjęcia obrazujące awaryjny stan pionu i poziomu kanalizacji deszczowej budynku Rakowiecka 59. Spółdzielnia wymieniła przedmiotowy odcinek kanalizacji.