Aktualizacja z 23-11-2022: Od 03-12-2022 można występować o abonament.
Zgonie z informacją ze strony ZDM, mieszkańcy obszaru Mokotów będą mogli pd 03-12-2022 występować o wydawanie abonamentu:
– zdalnie, pod adresem https://abonamentzdomu.zdm.waw.pl/home
– w każdym punkcie Punktu Obsługi Pasażerów ZTM
/ADM/

Aktualizacja z 19-07-2022 – Rada Warszawy przyjęła Uchwałę nr LXV/2128/2022 z 09-06-2022 o…

Termin wprowadzeni SPPN na Mokotowie ~01/2023.
Link do uchwały: Uchwała nr LXV/2128/2022 z 09-06-2022


Szanowni Państwo,
W związku z wieloma wątpliwościami związanymi z nowym oznakowaniem ulic przylegających do spółdzielni, a w szczególności oznakowania ulic Fałata i Akacjowej prosimy o zapoznanie się z poniższymi wyjaśnieniami:

 • [5] Komu przysługuje abonament mieszkańca?
  • Abonament mieszkańca może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
   • jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN,
   • jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.Szczegóły w linku.
 • [8] Ile jest rodzajów abonamentu mieszkańca?
  • Są dwa rodzaje abonamentów: abonament rejonowy i abonament obszarowy. Abonament obszarowy obowiązuje od 15 listopada 2021 r. Uzyskanie abonamentu obszarowego było możliwe już od 18 października 2021 r. O abonamencie mieszkańca przeczytasz w zakładce „Abonament mieszkańca” – tam też znajdują się szczegółowe informacje, czym różnią się oba rodzaje abonamentów oraz jak wyrobić lub przedłużyć abonament mieszkańca.
 • [9] Ile kosztuje i do czego uprawnia abonament rejonowy?
  • Taki abonament:
   • kosztuje 30 zł rocznie,
   • pozwala zaparkować na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zameldowania: w rejonie do 100 m od parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu, co przekłada się średnio na kilkadziesiąt miejsc postojowych,
   • uprawnia do postoju w „strefach tylko dla mieszkańców”, czyli na odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką o treści „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ”, gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze. Do abonamentu rejonowego przyporządkowane są odcinki B-35 znajdujące się w rejonie do 150 m od miejsca zameldowania.
 • [10] Ile kosztuje i do czego uprawnia abonament obszarowy?
  • Taki abonament zacznie obowiązuje od 15 listopada 2021 r.:
   • kosztuje 600 zł rocznie (z możliwością zapłacenia w dwóch ratach);
   • pozwala zaparkować na obszarze obejmującym całe osiedle, np. Rakowiec, Żoliborz Oficerski. Mapa podziału strefy na obszary dostępna jest w zakładce „Abonament mieszkańca”;
   • obszary abonamentowe obejmują ok. 800-1200 miejsc postojowych. Parkować można po obu stronach ulic będących granicami obszarów. Osoba zameldowana na granicy obszaru może wybrać, w którym obszarze będzie obowiązywał abonament;
   • uprawnia do postoju w „strefach tylko dla mieszkańców” B-35 na całym obszarze obowiązywania abonamentu;
 • [12] Komu przysługuje i do czego uprawnia identyfikator B-35?
  • Identyfikator B-35 otrzymuje osoba wnioskująca o abonament mieszkańca. Taki identyfikator uprawnia do warunkowego postoju poza miejscami wyznaczonymi w SPPN, na odcinkach oznaczonych znakiem B-35 lub w strefach oznaczonych znakiem B-39. Identyfikator nie zwalnia z przestrzegania przepisów – należy zachować min. 1,5 m chodnika dla pieszych, odpowiednią szerokość jezdni czy odległość od skrzyżowań i przejść dla pieszych.
 • [13] Abonament rejonowy – na co pozwala identyfikator B-35?
  • Identyfikator B-35 dla posiadaczy abonamentu rejonowego pozwala na zaparkowanie samochodu na tych odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ” (gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze), które znajdują się w okręgu o promieniu 150 m od miejsca zameldowania lub są przez promień tego okręgu przecinane. Każdy odcinek ma w terenie numer na tabliczce pod znakiem i taki sam numer dostaje mieszkaniec.
  • Identyfikator B-35 pozwala również na zaparkowanie samochodu w strefie oznakowanej znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, jeśli miejsce zameldowania znajduje się w takiej strefie. Każda strefa w terenie ma swój numer na tabliczce pod znakiem i taki sam numer dostaje mieszkaniec.
 • [14] Abonament obszarowy – na co pozwala identyfikator B-35?
  • Identyfikator B-35 dla posiadaczy abonamentu obszarowego pozwala na zaparkowanie samochodu na całym obszarze obowiązywania abonamentu, na wszystkich odcinakach oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką „nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ” (gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze) oraz we wszystkich strefach oznakowanych znakiem B-39 „strefa ograniczonego postoju”, które znajdują się na obszarze obowiązywania abonamentu.
 • [16] Jak zdobyć identyfikator B-35?
  • Identyfikator B-35 jest przypisywany do abonamentu mieszkańca. Nie jest wydawany fizycznie jako osobny dokument – ani w siedzibie ZDM przy ul. Chmielnej 120, ani nigdzie indziej. W Punktach Obsługi Pasażera ZTM dostaje się wydrukowany abonament mieszkańca z nadrukowanym numerem kodowym strefy B-35. Składając wniosek zdalnie, wnioskodawca dostaje w odpowiedzi to samo, ale do samodzielnego wydrukowania.
 • Więcej odpowiedzi pod adresem źródła: https://zdm.waw.pl/sprawy/parkowanie/faq/