Szanowni Państwo,

 

Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać do śmietnika ani zostawiać w altankach śmietnikowych. Takie odpady powinny trafić do specjalnych pojemników lub punktów zbiórki (PSZOK lub MPSZOK).

Mieszkańcy Warszawy mają kilka możliwości pozbycia się elektoodpadów, a najwygodniejszą z nich jest bezpłatny odbiór bezpośrednio z domu. Poza dużymi sprzętami, można pozbyć się w ten sposób również mniejszych telewizorów i monitorów.

Aby skorzystać z usługi wystarczy skontaktować się np. z organizacją ElektroEko dzwoniąc pod numer telefonu 22 22 333 00 lub wypełnić formularz online na www.elektrosmieci.pl. Odpowiednio przygotowany sprzęt (odłączony od prądu, gazu czy wodociągu) odbierany jest ze wskazanej lokalizacji w ustalonym terminie. Przy okazji można również pozbyć się małego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać samodzielnie, w czterech PSZOK-ach na terenie Warszawy:

 • przy ul. Płytowej 1 (dzielnica Białołęka), tel. 22 811 08 53 – Link do strony
 • przy ul. Zawodzie 1 (dzielnica Mokotów), tel. 22 185 52 51 – Link do strony
 • przy ul. Tatarskiej 2/4, (dzielnica Wola), tel. 22 39 10 100 – Link do strony
 • przy ul. Kampinoskiej 1 (dzielnica Bielany), tel. 22 39 10 100

Godziny pracy PSZOK-ów:

 • od poniedziałku do piątku: 11:00-19:00,
 • w soboty: 9:00-17:00.
 • PSZOK-i są czynne w dni robocze oraz w soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także z wyjątkiem 24 grudnia (Wigilia) i soboty Wielkanocnej.

Mniejsze elektroodpady można zostawić w odpowiednio oznakowanych pojazdach – tzw. Mobilnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK-ach).

UWAGA! Do PSZOK-ów zlokalizowanych przy ul. Płytowej 1, ul. Tatarskiej 2/4 i ul. Kampinoskiej 1 mieszkańcy mogą przez cały rok oddawać odpady zielone. PSZOK przy ul. Zawodzie 1 ich nie przyjmuje. Odpady komunalne możemy dostarczać do PSZOK-ów samochodami osobowymi lub samochodami osobowymi z przyczepą lekką.

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują ograniczenia ilości odpadów komunalnych dostarczanych jednorazowo w danym dniu do PSZOK:

 • zużyte opony w liczbie nie większej niż 4 szt.,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe o masie nie większej niż 150 kg,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych o masie nie większej niż 200 kg

Przykłady odpadów, które możemy oddać do PSZOK-ów:

 • zużyte baterie, akumulatory,
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, puszki po farbach,
 • przeterminowane leki, termometry rtęciowe,
 • odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty,
 • opony samochodowe,
 • substancje żrące,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np.: pralki, telewizory,suszarki, lodówki),
 • odpady wielkogabarytowe.

Nie wolno oddawać do PSZOKów:

 • odpady inne niż komunalne, w tym np. materiały zawierające azbest, papę i styropian budowlany,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych.

Więcej informacji o PSZOK-ach na stronie Warszawa19115.pl.

W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów.

Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK-i)
Punkty PSZOK są wspomagane odpowiednio przystosowanymi samochodami, tzw. Mobilnymi Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (MPSZOK-ami). MPSZOK-i przyjmują nieodpłatnie dostarczone przez mieszkańców Warszawy (we własnym zakresie) selektywnie zebrane odpady komunalne, w tym odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych.

Przykłady odpadów, które możemy oddać do MPSZOK-ów:

 • farby i opakowania po farbach, rozpuszczalniki,
 • opakowania po olejach innych niż spożywcze,
 • detergenty i opakowania po detergentach,
 • opakowania po środkach ochrony roślin,
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach,
 • lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne,
 • termometry rtęciowe, leki, igły i strzykawki,
 • tusze, tonery do drukarek,
 • kleje, opakowania po klejach,
 • baterie i akumulatory,
 • oleje i tłuszcze jadalne,
 • mały zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny (np.: czajniki, suszarki, głośniki).

Przykłady odpadów, które NIE możemy oddać do MPSZOK-ów:

 • odpady remontowo-budowlane,
 • duży zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • opony,
 • odpady „zielone”.

MPSZOK-i przyjmują odpady w środy oraz w soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w trakcie 1,5 godzinnego postoju. MPSZOK-i zatrzymują się w 40 różnych lokalizacjach miasta – więcej informacji o MPSZOK-ach na stronie MPSZOKi

W razie wątpliwości skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów.

Najczęstsze pytania mieszkańców dotyczące PSZOK i MPSZOK
1. Dlaczego w Warszawie -jest tak mało PSZOK-ów?
Każda gmina, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązana jest do utworzenia przynajmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na terenie Warszawy działają cztery takie punkty, zlokalizowane po obu stronach Wisły (Białołęka, Wola, Bielany i Wilanów). Przypominamy, że sieć PSZOK-ów uzupełniają również MPSZOK-i, czyli Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. MPSZOK-i przyjmują odpady w środy oraz w soboty (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w trakcie 1,5 godzinnego postoju. MPSZOK-i zatrzymują się w aż 40 lokalizacjach miasta.

2. Czy to prawda, że do PSZOK-ów nie można dotrzeć komunikacją publiczną?
Nie. PSZOK-i są dobrze skomunikowane. Do PSZOK-u na Białołęce przy ul. Płytowej 1 można dojechać autobusami: 126, 326, 705, 735, 736 (przystanek Płytowa). Do PSZOK-u w Wilanowie przy ul. Zawodzie 1 można dojechać autobusami: 108 (przystanek Zawodzie), 163 (przystanek Łucznicza). Do PSZOK-u na Woli przy ul. Tatarskiej 2/4 można dojechać autobusami: 180 (przystanek Powązki IV Brama), 103 (przystanek Tatarska), linią kolejową S3 (stacja Warszawa Powązki). Do PSZOK-u na Bielanach przy ul. Kampinoskiej 1 można dojechać autobusami: 110, 210 (przystanek NŻ Radiowo), 712 (przystanek NŻ Kampinoska).
W przypadku MPSZOK-ów, miejsca postoju znajdują się w punktach dobrze skomunikowanych, z łatwym dojazdem.
Ulokowane są m.in. przy urzędach dzielnic, centrach handlowych czy pętlach autobusowych.

3. PSZOK-i nie przyjmują materiałów zawierających azbest czy papę i styropian budowlany. Co mieszkaniec ma zrobić z takimi odpadami?
Materiały zawierające azbest oraz papę i styropian budowlany nie są odpadami komunalnymi, dlatego nie są przyjmowane w PSZOK-ach. Najczęściej pochodzą z rozbiórki, remontu lub budowy. Mieszkańcy, którzy wykonują remont samodzielnie muszą azbest, papę i styropian budowlany zagospodarować na własny koszt. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Odpady te należy przekazać firmie, która ma zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów tego rodzaju.

4. PSZOK nie przyjmuje odpadów w opakowaniach cieknących i uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania. Co wówczas mieszkaniec ma zrobić z takimi odpadami?
Odpady w opakowaniach uszkodzonych należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wyciek (taśma klejąca, dodatkowe opakowanie itp.). Ważne, aby po zabezpieczeniu odpadu można było zidentyfikować odpady, np. zostawić widoczną etykietę. Odpady, których nie można zidentyfikować (brak etykiety, nieoryginalne opakowanie) nie są przyjmowane do PSZOK-ów. Wyjątek stanowią odczynniki fotograficzne oraz zużyty olej silnikowy i olej spożywczy, które można dostarczyć w opakowaniach innych niż oryginalne.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania PSZOK-ów i MPSZOK-ów można znaleźć na stronie warszawa19115.pl.

W stolicy funkcjonuje też 19 punktów do zbierania elektroodpadów prowadzonych przez ElektroEko – dwa na Bemowie i po jednym w każdej z pozostałych dzielnic. Mieszkańcy mogą oddać do nich zużyty sprzęt w soboty w godzinach 10:00-14:00.

Mniejsze elektroodpady (o wymiarach 20x50x40 cm) można całodobowo zostawić w jednym z 50 zielonych kontenerów, które od listopada ubiegłego roku służą mieszkańcom kilkunastu dzielnic. Dokładne lokalizacje można sprawdzić na stronie www.elektrosmieci.pl.

Dodatkowe miejsce na oddanie małych elektroodpadów mają mieszkańcy Bemowa, Bielan i Woli. W dzielnicach tych działają tzw. Miejskie Punkty Elektroodpadów (MPE). W ogólnodostępnych pojemnikach można zostawić zużyte baterie, przepalone żarówki, opakowania po tonerach, ładowarki oraz zbędne płyty CD i DVD. Dokładne lokalizacje MPE są podane na stronie warszawa19115.pl.

Wszystkie informacje dotyczące możliwości pozbycia się elektroodpadów w stolicy są dostępne na stronie warszawa19115.pl.

Źródło – Zespół Biura Gospodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy.
Aktualizacja: 26-08-2023