1. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni – 30.11.2020
  2. Projekty uchwał
  3. Karta do głosowania
  4. Sprawozdanie finansowe za 2019 r.
  5. Sprawozdanie Zarządu 2019 r.
  6. Sprawozdanie RN za 2019 r.
  7. Pełnomocnictwo