Dokumenty dotyczące Walnego Zgromadzenia z dnia 30/06/2022: