KONKURS NA STANOWISKO: ADMINISTRATORA SPÓŁDZIELNI

KONKURS NA STANOWISKO: ADMINISTRATORA SPÓŁDZIELNI

Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie i co najmniej 5 letni staż pracy,
• znajomość obsługi komputera oraz programu MS Office i Excel,
• dyspozycyjność, sumienność, odporność na stres,
• komunikatywność i wysoka kultura osobista,
• umiejętność pracy w zespole,
• doświadczenie w administrowaniu nieruchomościami i/lub obsłudze spółdzielni mieszkaniowych.

Zakres obowiązków:
• prowadzenie biura Spółdzielni w godzinach jego otwarcia,
• przyjmowanie interesantów,
• kontrola pracy gospodarzy domów i firm zewnętrznych,
• prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw,
• prowadzenie dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej,
• kontrola stanu budynków, terenów zielonych, infrastruktury osiedla znajdujących się w zasobach spółdzielni pod względem sanitarno-porządkowym i technicznym,
• obsługa interesantów, przyjmowanie zgłoszeń o usterkach, zlecanie ich napraw,
• ewidencjowanie stanów mediów, przygotowywanie danych do rozliczeń mediów,
• udzielanie podstawowych informacji w zakresie sald na kartotekach lokali,
• nadzór nad serwisami technicznymi, przygotowywanie wstępnych projektów planów remontowych,
• przygotowywanie zaświadczeń,
• współpraca z Zarządem.

Warunki zatrudnienia:
umowa o działalność albo umowa o pracę w wymiarze 4/8 albo 5/8 etatu, przy czym pierwsza umowa o pracę zawarta będzie na okres próbny 3 miesięcy, następna na czas określony lub nieokreślony (ustalona indywidualnie);

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1) motywacja przystąpienia do naboru,
2) CV zawierający szczegółowy opis: dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji, stażu pracy i osiągnięć zawodowych, opatrzony klauzulą dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodną z treścią załącznika nr 1,
3) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu (załącznik nr 2).

Dodatkowe dokumenty:
1) w przypadku posiadania opinii i referencji z innych zakładów pracy,
2) oświadczenie o niekaralności.

Wymagane dokumenty w wersji papierowej należy składać w biurze Spółdzielni Mieszkaniowej „Szare Domy” przy ul. Juliana Fałata 2 lok. 32, 02-534 Warszawa w godzinach urzędowania lub w formie elektronicznej na adres: zarzad@szaredomy.pl

Termin składania ofert do dnia 11 grudnia 2023 r.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. 607 167 871

ZAŁ_1_ZGODA_PRZETWARZANIE_DANYCH
ZAŁ_2_KLAUZULA_INFORMACYJNA

Comments are closed.
-/SMSD 2019-2022/-

Nie możesz kopiować zawartości naszych stron!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial