Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni, w ostatnim czasie otrzymali Państwo powiadomienia o wysokości opłat z nową wysokością opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzależnioną od powierzchni lokalu. W dniu 16 grudnia br. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała m.st. Warszawa powyższy sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tej sytuacji Rada m.st. Warszawy w dniu 17 grudnia 2021 r. podjęła nową

Czytaj

KOMUNIKAT – Dotyczy SPPN i znaków zakazu postoju na Fałata i Akacjowej…

Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami co do projektu SPPN na ulicach Fałata i Akacjowej, wyjaśniamy co następuje: – zgodnie z informacją ZDM, zbyt wąska ulica (chodnik) uniemożliwia ustawienie parkomatów; – tabliczka T-0 pod znakiem B-35 będzie posiadała opis „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatora 'B-35′ – XYZ” – zgodnie z opisem na stronie ZTM:”(…)

Czytaj

Komunikat – Prace MPWiK

Szanowni Państwo Zarząd SM „Szare Domy” informuje, że aktualnie w ulicy Łowickiej wykonywane są przez MPWiK prace polegające na czyszczeniu i naprawie kanalizacji deszczowej. Dotychczas MPWiK wykonało czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach J. Fałata i Narbutta. Prace wykonywane są na prośbę Spółdzielni.

Nowy system naliczania opłat za śmieci – 01.01.2022

Szanowni Państwo, informujemy, że od 01 stycznia 2022 r. planowane jest wprowadzenie dla zabudowy wielolokalowej nowego sposobu wyliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty będzie uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego. W tym przypadku przewidziano pięć różnych stawek. Dla mieszkań o powierzchni: -do 30 mkw. opłata będzie wynosić 52 zł; -od 30,01 do 40 mkw.

Czytaj

Czyszczenie i naprawa kanalizacji

Szanowni Państwo Zarząd SM „Szare Domy” informuje, że aktualnie w ulicy Łowickiej wykonywane są przez MPWiK prace polegające na czyszczeniu i naprawie kanalizacji deszczowej. Dotychczas MPWiK wykonało czyszczenie kanalizacji deszczowej w ulicach J. Fałata i Narbutta. Prace wykonywane są na prośbę i staraniem władz Spółdzielni, aby doprowadzić do sprawności zaniedbany latami system ulicznej kanalizacji deszczowej.

Komunikat – Naruszenia porządku…

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie miały miejsca nasilające się przypadki naruszenia porządku na terenie naszej spółdzielni.
To wyraz lekceważenia potrzeb innych osób…

Czytaj

Komunikat – Mała retencja…

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że od 3 listopada 2021 roku na terenie osiedli: – OS1 Akacjowa, Rakowiecka, Fałata w okolicy budynku przy ul. Fałata 15 – OS2 Łowicka, Fałata od strony ul. Narbutta wykonywane będą roboty dotyczące budowy urządzeń retencyjno–rozsączających służących do zatrzymania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania. Wybudowane urządzenia

Czytaj

Komunikat – Walne Zgromadzenie 27-10-2021

Prosimy zapoznać się z Komunikatem Zarządu z 25-10-2021.   Szanowni Państwo, w załączeniu przesyłamy propozycję uchwał dotyczących finansowania przedsięwzięć remontowych oraz w zakresie aktualizacji Statutu Spółdzielni wobec zmian przepisów prawa, które zaistniały od ostatniej aktualizacji Statutu. Wyjaśniamy, że przed przeprowadzonym w czerwcu br. głosowaniem uchwał na piśmie, wielu z Państwa oczekiwało dodatkowej (poza konsultacjami), szerszej

Czytaj

Nie możesz kopiować zawartości naszych stron!
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial