Komunikat z dnia 01-07-2019

INFORMACJA_ZARZADU_201907