Przedmiotem zamówienia jest wymiana poziomów centralnego ogrzewania (wedle projektu wykonawczego i poniższej specyfikacji) w budynkach przy ul. J. Fałata 9, 11, 13 i 15 w Warszawie.

Oferent zobowiązany jest do podania ceny ryczałtowej brutto w podziale na materiał i robociznę zgodnie z poniższą specyfikacją:

MATERIAŁ:

  1. rura DN67 x 50 mb,
  2. rura DN54 x 280 mb,
  3. rura DN42 x 100 mb,
  4. rura DN35 x 50 mb,
  5. mufy DN54 do łączenia rur – 60 sztuk,
  6. mufy DN67 do łączenia rur – 10 sztuk,
  7. trójniki DN67/54 – 2 sztuki,
  8. trójniki DN54/28 – 60 sztuk,
  9. kolana 54 – 40 sztuk,
  10. przejście nypel 28/cal x 40 sztuk,
  11. mufki 35 – 6 sztuk, kolano 67 – 8 sztuk, kolana 42 – 10 sztuk, kolana 35 – 15 sztuk, kolana 28 – 30 sztuk, nypel 28 na ¾ – 20 szt., nypel 67 na 2,5 cala – 2 sztuki, redukcja 35/28 – 4 sztuki i 42/35 – 4 sztuki, redukcja 67 na 54 – 2 sztuki, inne materiały pomocnicze (szpilki, nakrętki, podkładki, kołki, taśmy do izolacji,
  12. izolacja termiczna – 450 mb (wełna 5 cm),
  13. zawory regulacyjne 28 sztuk,
  14. zawory przelotowe 28 sztuk,
  15. leżaki plus uchwyty 140 sztuk,
  16. ciepłomierz DN80 i DN50 – po 1 szt.,
  17. zawór DN80 plus kołnierze.

ROBOCIZNA:

  1. przebicia przez ściany – 30 sztuk,
  2. zamurowania – 30 sztuk,
  3. montaż 450 mb rurociągów centralnego ogrzewania,
  4. montaż 140 wsporników,
  5. montaż 450 mb izolacji termicznej,
  6. montaż zaworów regulacyjnych – 28 sztuk firmy Honeywell,
  7. montaż zaworów przelotowych – 28 sztuk,
  8. regulacja instalacji centralnego ogrzewania,
  9. demontaż starej instalacji centralnego ogrzewania wraz z izolacją i utylizacja = 450 mb,
  10. przełączenie starej instalacji na nową,
  11. przebudowa podwęzła Fałata 15 (wycięcie starego podwęzła),
  12. odbiór odpadów specjalnych (pianki – około 7 m3),
  13. płukanie instalacji,
  14. próba szczelności.

Zamawiający oczekuje oferty uwzględniającej rozłożenie płatności na 10 równych, miesięcznych rat płatnych w okresie sierpień 2023 r. do maja 2024 r. z terminem płatności do 15-tego każdego miesiąca.

Zainteresowani proszeni są o kontakt telefoniczny pod nr 607 167 871 lub e-mail’owo: daniel.piatkowski@szaredomy.pl
Zwrotnie Spółdzielnia udostępni zainteresowanym wersje elektroniczne
projektu wykonawczego.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do 08 marca 2023 r. do godziny 14:00 na adres biura Spółdzielni: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Szare Domy”, ul. Juliana Fałata 2/32, 02-534 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs ofert – wymiana poziomów c.o. – J. Fałata.”

Każda oferta winna zawierać co najmniej:

  1. określenie ceny ryczałtowej brutto skalkulowanej w oparciu o przedstawiony zakres,
  2. określenie okresu gwarancji, sposób zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego (np. kaucja gwarancyjna, gwarancja bankowa, polisa ubezpieczenia),
  3. kopię polisy OC,
  4. informację o zrealizowanych przez oferenta podobnych robotach w ostatnich 3 latach,
  5. przykładowe referencje,
  6. dane rejestrowe oferenta,
  7. określenie czasu realizacji robót i planowany termin wejścia na roboty.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Szare Domy”