Komisja ds. przeprowadzenia głosowania uchwał WZ (30.11.2020)

Komisja ds. przeprowadzenia głosowania uchwał WZ (30.11.2020)

Szanowni Państwo,

zgodnie z treścią zawiadomienia z dnia 04.11.2020 celem przeprowadzenia głosowania na piśmie uchwał, dla których kompetencja zastrzeżona jest wyłącznie dla Walnego Zgromadzenia, konieczne jest powołanie Komisji ds. przeprowadzenia głosowania ws. podjęcia na piśmie. Głosowanie to zaplanowano na 30.11.2020, w godzinach 9:00-20:00 w biurze Spółdzielni.

W skład ww. Komisji zostali powołani Członkowie Spółdzielni w osobach: wice – Przewodniczącego Rady Nadzorczej – p. Andrzej Markiewicz oraz Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Szare Domy” – p. Maciej Roszkowski. Nad poprawnością oddanych głosów i ich liczeniem czuwać będzie notariusz. W skład Komisji może zostać także powołany dodatkowo jeden Członek Spółdzielni. Dlatego serdecznie zachęcamy tych z Państwa, którzy w tych trudnych warunkach chcieliby wspomóc naszą pracę do zgłaszania swoich kandydatur na członka Komisji ds. przeprowadzenia głosowania. Na kandydatury oczekiwać będziemy do dnia 26.11.2020 (do 24:00). Zgłoszeń należy dokonywać na adres e-mail: zarzad@szaredomy.pl lub telefonicznie 22 849 02 03

Z pośród nadesłanych kandydatur zostanie wylosowana jedna i ta osoba zostanie wówczas powołana dodatkowo w skład ww. Komisji.

 

Comments are closed.
-/SMSD 2019-2022/-

Nie możesz kopiować zawartości naszych stron!

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial